Plenara EEFIG 2021

EEFIG Plenary Meeting

EEFIG organizează următoarea plenară anuală în 9-10 februarie 2021 în format virtual. In aceasta intalnire se vor discuta rezultatele diferitelor activități în 2020 și se vor  elabora strategiile de lucru în 2021 si pentru atingerea obiectivului stabilit pentru 2030.

Prin „Valul de renovări ale clădirilor” (Renovation Wave) anunțat în octombrie anul trecut, Comisia Europeană își propune să dubleze ratele de renovare în următorii zece ani și să se asigure că renovările conduc la eficiență energetică. Renovarea va spori calitatea vieții pentru persoanele care locuiesc sau utilizează aceste clădiri, va reduce emisiile de gaze cu efect de seră din Europa, va stimula digitalizarea și va îmbunătăți refolosirea și reciclarea materialelor. Cu toate acestea, renovarea clădirilor este unul dintre sectoarele care se confruntă cu cel mai mare deficit de investiții din UE. Comisia estimează că sunt necesare aproximativ 275 miliarde EUR de investiții suplimentare pe an. În acest context, EEFIG va juca un rol cheie în activarea finanțării din sectorul privat prin identificarea celor mai bune practici și a abordărilor inovatoare și ajutând volumul de finantari sa creasca.

Grupul Instituţiilor Financiare pentru Eficienţă Energetică (Energy Efficiency Financial Institutions Group- EEFIG) a fost înfiinţat de DG Energie şi UNEP FI în 2013. Este un grup de lucru din care fac parte instituţii financiare private şi publice, precum şi reprezentanţi ai industriei, şi experţi în domeniul eficienţei energetice.  EEFIG şi-a propus ca obiectiv să răspundă provocărilor existente în legătură cu asigurarea unei finanţări adecvate şi pe termen lung pentru proiectele de eficienţă energetică legate de clădiri, dar şi în domeniul industrial.

Pentru detalii si inscrieri accesati linkul