Webinar “TRECE – Eficiența energetică în gospodărie”

In data de 9 Decembrie va avea loc evenimentul “TRECE – Eficiența energetică în gospodărie” organizat de Asociația ENERO cu sprijinul Asociației Energia Inteligentă, eveniment la care vor participa reprezentanții autorităților publice, ai altor organizații implicate și experți. Webinarul va marcat finalizarea proiectului prin prezentarea proiectului si a platformei de training TRECE.


Această platformă reprezintă principalul rezultat al proiectului, si anume dezvoltarea unui curs de masă online deschis, găzduit pe platforma de învățare MOODLE, dedicat informării agenților sociali și autorităților publice, astfel ca aceștia să se adreseze apoi mai eficient unui sector vulnerabil cum este populația aflată în risc de sărăcie energetică.

Platforma prezintă informații de bază structurate în capitolele: Măsuri de economisire a energiei și înțelegerea consumului de energie; Aparate și echipamente eficiente energetic; Furnizorii de energie și facturarea; Instrumente și soluții TIC pentru eficiența energiei în gospodărie; Sursele de energie regenerabile și schimbările climatice; Subvenții pentru persoanele expuse riscului de sărăcie energetică.

Ca urmare a activităților derulate în proiect, se urmărește instruirea și schimbarea comportamentului consumatorilor pentru a crește eficiența energetică în gospodăriile lor și a își reduce astfel consumul de energie, valoarea facturilor cu energia, dar si emisiile de CO2.