FORBIO

Promovarea stocurilor sustenabile pentru producerea de biocombustibili avansati pe terenurile neutilizabile din Europa (Acronim FORBIO)

Productia de bioenergie durabila si utilizarea acesteia in cadrul UE ar trebui sa fie dezvoltata in continuare in scopul sprijinirii Statelor Membre (SM) in atingerea tintelor 20-20-20 si pentru incurajarea dezvoltarii rurale in conformitate cu EIP AGRI.

FORBIO va demonstra viabilitatea folosirii terenurilor din SM pentru producerea  de bioenergie fara a interfera cu productia de alimente sau furaje sau cu terenurile folosite in prezent in scopuri recreative sau/si de conservare.

In cadrul FORBIO se va dezvolta o metodologie pentru atingerea potentialului de productie de bioenergie pe terenuri disponibile dar neutilizate din UE (contaminate, abandonate, parloage), la nivel local si national. In plus, in acest context, proiectul va furniza studii de fezabilitate in locatii selectate din trei tari.