EU-MERCI

Metode si proceduri coordonate, bazate pe cazuri reale, pentru implementarea de politici si masuri privind sustinerea eficientei energetice in industrie (acronim EU-MERCI)

Obiectivul primordial al EU-MERCI este de a sprijini, intr-un mod coordonat, cresterea eficientei energetice in procesele industriale. Va dezvolta metode si instrumente pentru a ajuta industria in implementarea efectiva si monitorizarea economiilor de energie, rezultate din aplicarea Directivei 2012/27/EU.

Metodologia se va baza pe analiza a mii de proiecte de eficienta energetica, implementate in conformitate cu politicile energetice curente ale diferitelor State Membre.

Rezultatele proiectului EU-MERCI vor fi validate in mod special pentru agricultura si industria alimentara la nivel pan-european.