Proiecte – arhiva

 • Metodologii europene de integrare eficienta a energiei regenerabile în infrastructurile viitoare, Comisia Europeana (CE), Programul Cadru (PC) 7, 2008-2010
 • Clasificarea potentialului biomasic european pentru producere de bioenergie folosind metode de observatie terestre si prin sateliti 2008-2011
 • Arderea mixta cu biomasa: promovarea ei în centrul si estul Europei, CE – PC6, 2007-2009
 • Mecanisme de facilitati financiare pentru eficienta energiei in Romania, proiect PHARE, 2007-2008
 • Implicarea ONG-urilor in cercetarea surselor regenerabile, CE – PC6, 2007-2008
 • Cresterea securitatii in alimentarea cu energie utilizand modele managerial-informatice, Planul National C+D, 2007-2010.
 • Sistem Hibrid de producere a energiei electrice utilizand surse regenerabile, Planul National C+D, 2007-2010.
 • Contributia Romaniei la tintele europene privind dezvoltarea surselor regenerabile de energie, Planul National C+D, 2007- 2010
 • Evaluare de piata a schemelor de promovare a eficientei energiei si a energiei regenerabile în Romania, proiect JASPERS, 2007
 • Asistenta pentru implementarea directivei biocarburanti, programul PPA – Olanda, 2007
 • Acorduri pe Termen Lung pentru eficienta energiei in industria din Romania, programul PPA – Olanda, 2006-2008
 • Facilitati pentru integrarea pe scara mare in sistemul electric european a surselor regenerabile, CE- Programul EIE, 2006-2009
 • Monitorizarea si evaluarea implementarii in EU27 a Directivelor privind sursele regenerabile, CE – EIE, 2006-2009
 • Actionari eficiente cu motoare electrice in tarile de curand admise si cele candidate, CE, programul SAVE, 2006-2008
 • Surse regenerabile pentru alimentarea locala cu caldura in locuinte, CE – PC6, 2006 – 2007
 • Implicarea IMM-urilor din tarile central si est europene in valorificarea surselor regenerabile de energie, CE – PC6, 2005 – 2008
 • Generarea distribuita in tarile asociate, CE – PC6, 2005 – 2007
 • Sistem informatic integrat pentru eficienta energetica si economie de energie electrica in sectorul rezidential, Planul National C+D, 2005-2007
 • Analiza externalitatilor pentru energiile noi în contextul dezvoltarii durabile, CE – PC6, 2004 – 2007
 • Strategia de dezvoltare privind biocombustibilii pentru transport pe piata est–europeana, CE DG TREN – programul ALTENER, 2003-2005
 • Studii si masuratori privind amplasamente eoliene, contracte comerciale, 2003-2008