Despre noi

ENERO este un centru independent de consultanta tehnica si cercetare nonprofit in domeniul energiei, fondat în 1999. ENERO promoveaza cercetarea, inovarea si transferul tehnologic in domeniul producerii si utilizarii eficiente a energiei, al surselor regenerabile si al tehnologiilor curate de producere a energiei.

OBIECTIVE

  • Dezvoltarea si promovarea surselor regenerabile de energie si a utilizarii curate si eficiente a energiei
  • Promovarea strategiei si politicii Uniunii Europene in domeniul energiei

 

ACTIVITATI

  • Cercetari si studii
  • Consultanta si asistenta pentru implementarea tehnologiilor energetice noi
  • Diseminarea de informatii prin publicatii si prin organizarea de conferinte, seminarii, cursuri, expozitii

Cea mai mare parte din activitati se deruleaza in cadrul programelor de cercetare si promovare europene (Programele cadru, Energie Inteligenta pentru Europa, Orizont2020, South East Europe s.a.), dar si in cadrul altor actiuni internationale, sau a unor proiecte finantate din bugetul public de cercetare.

Directii abordate: surse regenerabile de energie (eolian, fotovoltaic, bioenergie), eficienta energiei in industrie, sectorul rezidential si de servicii, transporturi, etc.