Category Archives: Uncategorized

EU-MERCI Comunicat de presa Octombrie 2017

EIEEP – Platforma europeană de Bune Practici privind Eficiența Energetică: Platforma dedicată Bunelor practici din domeniul Eficienței Energetice, în principalele sectoare industriale, a fost lansată

Noua secțiune a site-ului este o unealtă folositoare pentru găsirea oportunităților de investiții

 

București, 09.10.2017 – Încurajați raspândirea de ”Bune Practici” printre companii, cu efecte pozitive în ceea ce privește competitivitatea, mediul și impactul social. Acestea sunt beneficiile pe care EU-MERCI le promovează printre stakeholderii din sectorul industrial, odată cu lansarea EIEEP – Platforma europeană de Bune Practici privind Eficiența Energetică (http://www.eumerci-portal.eu/).

 

Consorțiul EU-MERCI a analizat ”Cele mai bune practici” existente oferite de diverse platforme și a dezvoltat o bibliotecă unde se pot căuta ”Bune Practici” pentru fiecare fază a procesului tehnologic aferent principalelor sectoare industriale și o Bază de Date unde se pot face cercetari în funcție de aria de interes (cum ar fi: mărimea companiei, țara, anul implementării, schema de referință, etc)

EIEEP conține date agregate de la implementarea reală a mii de proiecte de eficiență energetică din mai multe sectoare industriale, furnizate de ”Facilitatorii” EU-MERCI, adică de către partenerii care au acces la bazele de date cu proiectele de eficiență energetică implementate la nivel național în țările lor (Austria, Italia, Polonia și Marea Britanie).

Mulțumită EIEEP, cele mai promițătoare proiecte de eficiență energetică implementate, pot fi identificate și replicate de alți antreprenori. Astfel de date, împreună cu informațiile venite de la cele mai bune practici sugerate de BREF-uri la nivelul UE și de către alte platforme internaționale, sunt folosite pentru a obține ”Bunele Practici” acestea reprezentând ”o tehnică sau o metodologie care, prin experiență și cercetare s-a dovedit a duce la rezultatul dorit într-un mod sustenabil”.

Pentru fiecare ”Bună Practică”, se poate descărca un document ce conține descrierea măsurii de eficiență energetică adoptată și diverși indicatori economici, folositori pentru a înțelege dacă măsura poate fi aplicată de o anumită companie, pentru diverse procese tehnologice. ”Bunele Practici” au fost identificate în următoarele sectoare: Aluminiu, Chimie, Ciment, Ceramică, Cocs & Petrol, Cupru, Agroalimentar, Siderurgie, Mașini-unelte, Celuloză&Hârtie.

Proiectul EU-MERCI a fost creat cu scopul de a promova și facilita implementarea proiectelor de eficiență energetică în industrie prin selectarea și diseminarea celor mai bune tehnologii și politici în domeniu. Finanțat în cadrul Programului Orizont 2020 (Nr. 693845), EU-MERCI, pe baza analizei aplicațiilor reale din domeniu, evaluează de asemenea eficiența politicilor și aranjamentelor care sprijină eficieința energetică în industrie (așa cum prevede art. 7 al Directivei 2012/27/EU privind mecanismele obligatorii pentru eficiență energetică).

Partenerii proiectului sunt: Ricercasul Sistema Energetico, Italia (RSE); JIN Climate and Sustainability, Olanda (JIN); Center for Renewable Energy Sources and Saving, Grecia (CRES); Polish National Energy Conservation Agency, Polonia (KAPE); Austrian Energy Agency, Austria (AEA); Federazioneitaliana per l’usorazionaledell’energia, Italia (FIRE); Carbon Trust, UK (Carbon Trust); Black Sea Energy Research Centre, Bulgaria (BSERC); Energy Restructuring Agency, Slovenia (ApE); Spread European Safety SPES GEIE (SPES); Centru prntru Promovarea Energiei Curate și Eficiente în România, România (ENERO).

EU-MERCI este de asemenea susținut de diverse organizații guvernamentale, industriale, din domeniul protecției mediului, precum și de organizații ale utilizatorilor finali din domeniul energiei.

Contact:

Grig MoldoveanuProject Manager – ENEROWebsite:

www.enero.ro

www.eumerci.eu

 

Telefon: 021.665.26.05

Email:

grig.moldoveanu@enero.ro

info@eumerci.eu

 

Despre noi

ENERO este un centru independent de consultanta tehnica si cercetare nonprofit in domeniul energiei, fondat în 1999. ENERO promoveaza cercetarea, inovarea si transferul tehnologic in domeniul producerii si utilizarii eficiente a energiei, al surselor regenerabile si al tehnologiilor curate de producere a energiei.

OBIECTIVE

  • Dezvoltarea si promovarea surselor regenerabile de energie si a utilizarii curate si eficiente a energiei
  • Promovarea strategiei si politicii Uniunii Europene in domeniul energiei

 

ACTIVITATI

  • Cercetari si studii
  • Consultanta si asistenta pentru implementarea tehnologiilor energetice noi
  • Diseminarea de informatii prin publicatii si prin organizarea de conferinte, seminarii, cursuri, expozitii

Cea mai mare parte din activitati se deruleaza in cadrul programelor de cercetare si promovare europene (Programele cadru, Energie Inteligenta pentru Europa, Orizont2020, South East Europe s.a.), dar si in cadrul altor actiuni internationale, sau a unor proiecte finantate din bugetul public de cercetare.

Directii abordate: surse regenerabile de energie (eolian, fotovoltaic, bioenergie), eficienta energiei in industrie, sectorul rezidential si de servicii, transporturi, etc.